O meni

Moj kredo u koji duboko verujem glasi:

JA VERUJEM U UMETNOST.
KAO ČOVEK SLUŽIM UMETNOSTI ČITAV MOJ ŽIVOT.
MOJA PROŠLOST I MOJA BUDUĆNOST VEZANE SU ZA UMETNOST.
UMETNOST  JE  MOJA NADA I MOJA RELIGIJA.
NIŠTA NIJE VEĆE I VAŽNIJE OD UMETNOSTI.
UMETNOST JE POČETAK I KRAJ.

Moja biografija: BIOGRAFIJA

Članci napisani iz pera kritičara:

Dušan Đokić
Biserka Rajčić